Laurice's Fresh Fever - The Laurice Of A New Generation.

Självuppfyllande profetia

Posted Jan. 8, 2016, 12:41 a.m. By laurice

Man bör heller inte glömma bort det mänskliga intellektets kraft. En människa som inte känner några begränsningar förmår ofta också att leva så. För dessa är ingenting omöjligt. Bara olika svårt. Men om man redan innan är mentalt förberedd på att få det besvärligare, så är oddsen ganska bra för att det också blir så. Om man tror att man ska ha lite ont i ett knä, och dessutom känner efter, så kan man till slut känna den gnagande smärtan. Allt detta hänger naturligtvis samman med förväntningar och krav.